Jako firma zajmująca się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości oferujemy profesjonalną obsługę techniczną. W jej ramach systematycznie prowadzimy kontrolę prawidłowego funkcjonowania instalacji, inwentaryzację urządzeń znajdujących się w obiekcie, a także zgłaszamy potrzeby remontowe nieruchomości. Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańcom zamieszkującym Wspólnoty Mieszkaniowe i nieruchomości w Warszawie czy okolicznych miejscowościach.

Specjaliści z naszego biura zarządzania nieruchomościami Direktis zajmują się m.in.:

  • przyjmowaniem zgłoszeń oraz sprawowaniem nadzoru nad usuwaniem awarii w częściach wspólnych budynku,
  • pełnieniem nadzoru, a także zlecaniem kontroli technicznych i okresowych przeglądów urządzeń oraz instalacji na terenie nieruchomości,
  • sprawdzaniem prawidłowości wykonania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Przy wykonywaniu obsługi technicznej korzystamy z zaufanych inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż. Współpracujemy ze sprawdzonymi przedsiębiorstwami zajmującymi się pełną obsługą techniczną budynków oraz utrzymaniem porządku. Podejmujemy również pracę z firmami polecanymi przez naszych Klientów.