Proponujemy profesjonalne usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi na terenie Warszawy. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów, zaangażowaniu, doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie, stale poszerzając grono naszych Klientów. Zapewniamy sprawne funkcjonowanie oraz obsługę Wspólnot Mieszkaniowych. Do kontaktu i współpracy zachęcamy nie tylko wspólnoty, ale również Klientów indywidualnych, którzy są właścicielami kamienic lub innych budynków mieszkalnych.

W zakresie kompleksowej obsługi administracyjnej Wspólnot Mieszkaniowych i nieruchomości świadczymy usługi związane z:

  • Dbaniem o zadowolenie mieszkańców poprzez nadzór nad realizacją umów, zapewniających obsługę techniczną,
  • współpracą z kancelarią brokerską w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, a także pomocą w uzyskaniu odszkodowania za powstałe szkody na części wspólnej nieruchomości,
  • dyżurami administratora na Osiedlu w uzgodnionych z Zarządem terminach,
  • składaniem Zarządowi raportów z bieżącej działalności administratora w uzgodnionej wcześniej formie. Gwarantujemy również bieżący, roboczy kontakt administratora i księgowej z Zarządem Wspólnoty,
  • kontrolą pracy firmy sprzątającej nieruchomość, ewidencjonowaniem i usuwaniem zauważonych lub zgłoszonych usterek oraz nieprawidłowości na terenie nieruchomości,
  • zgłaszaniem Zarządowi Wspólnoty konieczności wykonania prac konserwacyjnych
  • prowadzeniem rejestrów stanów liczników głównych,
  • prowadzeniem ewidencji liczników indywidualnych (zw, cwu, c.o.) niezbędnych do rozliczenia mediów w poszczególnych lokalach wspólnoty mieszkaniowej,
  • prowadzeniem ewidencji mieszkańców wraz z ilością osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach,
  • przygotowywaniem i kompleksową obsługą zebrań Zarządców budynku.

Najważniejsze jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Ze względu na wieloletnią współpracę z dostawcami gazu i energii elektrycznej jesteśmy w stanie wynegocjować dla Państwa nieruchomości atrakcyjne stawki na dostawę tych mediów, a także konkurencyjne stawki ubezpieczeń i opłat bankowych.